Adgit, s. r. o. - humínové kyseliny

* Přírodní stimulátor úrodnosti půdy uhlíkového typu
* S vysokým obsahem huminových kyselin
* Dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy
* Zlepšuje organominerální sorpční půdní komplex
* Zabezpečuje efektivní využití dusíkatých hnojiv
* Snižuje spotřebu minerálních hnojiv
* Zadržuje vodu v půdě
* Zlepšuje půdní strukturu

Výrobek HUMAC® Agro je půdním zlepšovačem uhlíkového typu.

Jeho dodávkou do půdy se dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy tím, že významným způsobem zlepšuje stav organominerálního půdního sorpčního komplexu a tím zlepšuje půdní strukturu, zlepšuje podmínky pro rozvoj mikroorganizmů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapacitu půdy. Vysokým obsahem organického uhlíku upravuje poměr C:N v půdě.

Huminové kyseliny hrají významnou úlohu při vázaní a uvolňování iontů, i při úpravě pH. Makroprvky, mikroprvky a půdní živiny váží do chelátových komplexů, ze kterých je rostliny lépe přijímají. Vlastní produkt obsahuje množství biogenních látek a současně umožňuje akumulovat další minerální látky a vitamíny pro výživu rostlin.

 

Vitalon 2000 koncentrát

Zvyšte si výnosy a kvalitu plodů, odolnost rostlin proti chorobám postřikem Vitalon 2000

* koncentrát, který nemá  nebezpečné vlastnosti, není škodlivý pro opylovače ( čmeláky, včely),  ani pro životní prostředí.

Kontaktovat dodavatele