Daně a poplatky

Lhůta pro podání přehledů se blíží. Přehled pro Českou správu soc. zabezpečení můžete podat i online

Každý vinař stejně jako ostatní osoby samostatně výdělečně činné musí podat místní správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Tento přehled můžete podat osobně, nebo jej odeslat online. Jak na to se dozvíte v našem článku.

Daňové přiznání 2019: Co byste měli vědět ještě před vyplněním?

Ještě jste se nepustili do vyplnění daňového přiznání? Tak si předtím přečtěte náš článek, kde jsme pro vás přichystali důležité informace, které byste měli předtím vědět.

Partneři projektu