Trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

Vytvořeno: 30. 09. 2019

Vinohradnictví

Trendy v oblasti ochrany vinic před ptactvem

Je říjen a nejkrásnější, ale také nejnáročnější období v životě vinohradníka – vinobraní – je v plném proudu. Období, jehož hladký průběh může výrazně ovlivnit příroda. Větru dešti poručit neumíme, ale škody způsobené ptactvem zmírnit dokážeme. Dozrávající bobule jsou atraktivní pro špačka obecného, škodu však může způsobit také kos černý, vrabec polní anebo bažant polní. Největší škody dokáže napáchat právě špaček obecný. Zavěšením se na hrozny a požíráním zdravých bobulí tak poškozuje celý hrozen, který pak může přilákat další škůdce – například včely anebo vosy – a napomáhá tím také rozvoji houbových chorob.Častým způsobem plašení jsou akustické plašiče a střelné zbraně. Střelná zbraň je jeden z nejefektivnějších způsobu plašení (i přes vyšší náklady na “provoz”), při jejím použití je však třeba dodržovat všechna bezpečností opatření a vlastnit zbrojní průkaz příslušné skupiny. 


Do kategorie akustických plašičů spadají plynová děla anebo zvukové záznamy přirozených ptačích nepřátel – například zvuky dravců, štěkot psa a jiné. Jednou z nevýhod použití akustických plašičů je vyšší míra návykového efektu, zejména při dlouhodobém použití. Tomu se dá předejít změnou frekvence a častosti opakování. Je třeba také brát ohledy a umístit zařízení v dostatečné vzdálenosti od zástavby a pozemních komunikací, protože tento způsob plašení je nejčastějším zdrojem sporů ve vesnicích v okolí vinic.


Asi jedním z nejstarších a nejjednodušších (velkou výhodou je nízká pořizovací cena) jsou vizuální plašiče. Už naše babičky vyřazovaly staré záclony, ze kterých se podomácku vyráběli strašáci. Dnes je tato kategorie rozšířena o použitá CD, zrcátka či jiné lesklé předměty anebo holografické pásky se vzorkem imitujícím oko dravce. Případně se využívají atrapy dravých ptáků ve formě létajících draků. Účinnost tohoto způsobu plašení však v čase klesá.


Velmi jednoduchým a v poslední době velmi oblíbeným způsobem ochrany vinic před nálety špačků jsou ochranné sítě. Tento způsob má však jednu velkou nevýhodu, a to vysokou pořizovací cenu a pracnost při instalování. Proto jsou používány jen na menších rozlohách anebo na části vinice, kde se předpokládá delší zrání hroznů (například pro výrobu ledových vín). Velkou výhodou je skoro stoprocentní účinnost a jako plus můžou sloužit jako částečná ochrana proti krupobití. Okraje sítí je dobré k sobě zafixovat, aby nedocházelo k podletování ptactva. Spodní konce by neměly dosahovat až na zem, aby se se do nich nemotali drobní savci. Takto chráněnou vinici je dobré pravidelně kontrolovat a po sklizni sítě co nejrychleji odstranit.Žhavou novinkou v oblasti plašení jsou robotičtí ptáci (RoBird@) vyráběni metodou 3D tisku. Otcem robotických dravců je Nizozemec Nico Nijenhuisem ze společnosti RoBird@ (dřívější Clear Flight Solution) s prvotní myšlenkou využít modely hlavně na letištích a skládkách k odhánění drobného ptactva. Model sokola je zhruba 60 cm dlouhý s rozpětím křídel 120 cm a může dosáhnout rychlosti až 80 km/h. Je navržen tak, aby odstrašoval ptáky do hmotnosti až tří kilogramů. Narozdíl od atrap ptáků mají modely pohyblivá křídla a můžou tak věrně imitovat pohyb skutečných dravců. Dokonalou podobu podtrhuje i povrchový nátěr přesně kopírující vzhled dravce. Dravec je dálkově ovládán pomocí radiového systému. Velkou výhodou je odolnost modelu a vysoká účinnost metody. Nevýhodou je pořizovací cena.


Romantickou možností, avšak relativně nákladnou, je i využití služeb sokolníka a skutečných dravců.


Možností, jak bránit svoji vinici, je spousta. Při výběru by měla být zohledněna mimo jiné rozloha vinice, okolní podmínky, míra účinnosti zvolené metody a také finanční rozpočet. Finální rozhodnutí je na samotném vinohradníkovi. Proto přejeme při volbě šťastnou ruku.

Počet zhlédnutí: 2922

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.