Chytré dotace

  • Hrubá Vrbka 16
    69673 Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)
  • Sídlo
    Hrubá Vrbka 16
    69673 Hrubá Vrbka (okr. Hodonín)
  • 605575865
  • Oblíbenost: 6396


Vyřízení dotací z EU pro zemědělce

Vím, jak je těžké se v aktuálním dotačním systému zorientovat, proto vám nabízíme svou pomoc při všech krocích, které je nutné podniknout pro získání zemědělské dotace.

Zpracuji za vás žádost a včetně všech povinných příloh ji předložíme k posouzení, a dále Vám pomůžu s realizací a vyhodnocením vašeho projektu. Aby jednotlivé kroky byly úspěšné, využívám svých dosavadních a dlouholetých zkušeností s dotacemi. Předem zhodnotím Váš dotační záměr a navrhnu možnosti řešení. Víc než kdokoli jiný vím, jak důležitou roli při vyhodnocování žádostí o zemědělské dotace z fondů EU mají sebemenší detaily, či způsob a forma zpracování.

Nabízím Vám kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace až po realizaci projektu. Volím takové řešení, které bude optimální a udržitelné z ekonomického, technického i provozního hlediska.

Níže uvedené jsou dotační možnosti, na které můžete žádat:
- Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
- Podpora agroturistiky
- Investice do nezemědělských činností
- Zahájení činnosti mladých zemědělců
- Investice do zemědělských podniků
- Ochrana a péče o přírodu a krajinu (OPŽP)
- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika (OPŽP)
- Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (OPŽP)

Nabízím:

- dotační poradenství a konzultace - prodiskutujeme Váš podnikatelský záměr a společně navrhneme optimální řešení a dotační program

- zpracování žádosti o dotace, přípravu příloh a dokumentů

- zpracování žádosti o proplacení, kontrolní činnost v průběhu realizace projektu

- zpracování hlášení o změnách, odvolání

- ekonomické poradenství

- školení, semináře a prezentace


Reference: www.chytre-dotace.com/reference

Kontaktovat dodavatele