10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Vytvořeno: 15. 05. 2020

Novinky

10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků


Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 10. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin.

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti citlivých sektorů. Hlavní změny Pravidel vycházejí z krizové situace způsobené pandemií COVID-19. Jedná se zejména o způsobilost výdajů už od 12. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády, kterým byl vyhlášen pro území České republiky nouzový stav. Dále dochází ke zjednodušení výběru projektů a posunu předkládání stavebních povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti o platbu. S cílem zajistit co nejrychlejší dostupnost prostředků žadatelům byla umožněna platba záloh.


Svazu vinařů České republiky se podařilo v rámci programu 4.1.1. vyjednat samostatný záměr "m" a "n", který se týká vinohradnictví, a to konkrétně:


Záměr m) projekty do 2 000 000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Réva vinná

Záměr n) projekty do 75 000 000 Kč; Réva vinná

Alokace prostředků pro tyto záměry je 50 mil Kč.


Do záměru n) může být předložen i projekt s výdaji, ze kterých je stanovena dotace, do 2 000 000 Kč a zároveň výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 5. 2020 je nad 150 ha,

Do záměru n) může být předložen i projekt, kdy výměra obhospodařované půdy žadatele vedené v LPIS ke dni 1. 5. 2020 je 150 ha a méně a zároveň výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou nad 2 000 000 Kč

Projekt týkající se révy vinné může být předložen pouze v záměru m) nebo n).

Základní výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % pro ekologické zemědělce, s tím, že je možnost vyplacení zálohy na financování až do výše 50 % dotace.


Jako způsobilé investice jsou investice do Nové výsadby révy vinné (povolení na novou výsadbu - 1 % ročně z celkové plochy vinic)


  • výstavba nosných konstrukcí (maximální výše nákladů je 300000,- Kč)
  • pořízení sadbového materiálu (maximální výše nákladů je 40,- Kč/sazenice).
  • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií - dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, školky na ovocné druhy včetně révy vinné a sadby chmele (pdorobnosti pod kódem 012 v podmínkách).
  • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu, seznam konkrétních strojů je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel. (možnost předložení projektu pouze v záměrum) nebo n) (podrobnosti pod kódem 021 v podmínkách).

a další možnosti uvedené v specifických podmínkách.

Míra podpory může dosáhnout maximálně 60 % způsobilých výdajů.


Dotaci obdrří žadatel v záměru m) a n) pokud obdržív rámci preferenčních kritérií minimálně 4 body (tyto získá každý kdo má podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele 50 % a vice).


Podrobnosti jsou uvedeny ve specifickcých podmínkách vyvěšených na stránkách SZIFu.Počet zhlédnutí: 1660

Další články, co stojí za přečtení

Chcete být v obraze? Přihlaste se k odběru novinek.