MEX – generátory dusíku

 • Veslařská 153/136
  63700 Brno
 • Sídlo
  Veslařská 153/136
  63700 Brno
 • 602775486
 • Oblíbenost: 4040

http://www.mex.cz

 • Kontaktní osoba: Milan Pecka

Vyrábíme generátory dusíku NITROS s membránovou technologií PARKER včetně systému WineCONTROL pro distribuci a řízení ochranné atmosféry v uzavřených nádobách s vínem. Dokážeme ochránit víno v uzavřených nádobách před oxidací po neomezenou dobu bez ohledu na plnost (roztočení). Tato technologie výrazně usnadňuje práci v tankovém hospodářství. Šetří energii, místo, čas a minimalizuje nutnost přetáčení vín mezi nádobami dle objemu při skladování.
Výsledky a parametry (množství nežádoucího kyslíku) v uskladněném vínu jsme schopni přesně měřit a prokazovat tak kvalitu funkce systému.
Generátory dusíku lze současně využívat také jako zdroj ochranné atmosféry pro moderní plnící stroje s evakuačním principem plnění.
Dusík lze také s úspěchem používat pro flotaci moštů za účelem redukce rozpuštěného kyslíku a tím i k řízení průběhu kvašení.
Systém Winecontrol lze také aplikovat na uzavřené kvašení moštů čímž se zamezí nežádoucím přístupu kyslíku.

Dodáváme kompresory, sušičky, filtraci a rozvodový materiál pro úpravu a distribuci stlačeného vzduchu až na úroveň potravinářské normy.

Poskytujeme poradenské služby v oblasti fluidní technologie.

Kontaktovat dodavatele