SEED SERVICE s. r. o. - osevní směsi

Směs "VINICE STANDARD"

Jednoleté i víceleté druhy zajistí pokryv meziřadí na požadované období. Směs obsahující hořčici.


Směs "VINICE EKONOM"
Použité druhy jsou vybrány tak, aby snížily riziko přílišného přerůstání a nadměrného odběru vody.


Směs "VINICE EXTRA"
Vysoké zastoupení víceletých druhů zajišťuje nižší nárůst hmoty, menší odběr vody a živin.


Protierozní směsi a směsi na zelené hnojení.


ZELENÝ ÚHOR
Ozelenění úhoru před výsadbou vinice.


PROTIEROZNÍ OZELENĚNÍ
Ozeleňovací směs pro použití během vegetace. Vhodná do plodných vinic k omezení eroze a k zelenému hnojení.


PODZIMNÍ OZELENĚNÍ
Ozeleňovací směs pro podzimní výsev, vhodná jako zelené hnojení.


Do vinic a sadů nabízíme speciální travní směsi, které se vyznačují minimálním nárůstem hmoty, výborným pokryvem půdy či úsporou živin a vláhy.

Směs "SADY A VINICE" 

Směs "SADY A VINICE - ZÁTĚŽ" 

Kontaktovat dodavatele